STYRELSEN

Bror Edman (ordförande)
Karl Haskel (ständig sekretarare)
Ulla Wennberg (kassör)
Maria Lindström
Lisa Larsson
Jenny Olsson
Nina Kerola
Mats Husser