ANSÖKAN
STIFTELSEN GETFOTSFONDENS GRAFIKSTIPENDIUM 2017


Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium till konstnär som använder grafiska metoder i syfte att stödja den grafiska konsten. Den sökande skall vara i början av sin karriär eller i slutet av sin utbildning och vara verksam i Sverige.


För 2017 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor. Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband med att grafikstipendiet för år 2018 delas ut nästkommande år.


Ansökan om stipendium görs med ett kortfattat brev innehållande persondata och redogörelse för utbildning och konstnärlig verksamhet.
Till stipendieansökan bifogas högst 10 fotografier/utskrifter i max. A4-storlek (inga diabilder, original eller CD:s), av grafiska verk, samt upplysningar om verkets titel, teknik och verkliga storlek. Märk bilderna med konstnärens namn samt titel.
Önskas bilderna i retur, bifoga ett frankerat och adresserat kuvert.

Brevet med ansökan skall vara poststämplat senast 2 oktober 2017.

Det skall sändas till:
Getfotsfonden, c/o Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm

OBS!
Grafiska Sällskapet har ingenting med stipendiet att göra. De låter vänligen Getfotsfonden använda Grafiska Sällskapets galleri för stipendieutdelning, stipendiatens utställning samt att vi kan använda oss av postadressen.

Frågor om stipendiet mejla kontakt@getfotsfonden.se

AFFISCH I A3-FORMAT FÖR NEDLADDNING OCH UTSKRIFT PDF

AFFISCH I A4-FORMAT FÖR NEDLADDNING OCH UTSKRIFT PDF